Yxerns reglering år 2008
Årsmedeltappningen: 1,60 m3/s