Yxerns reglering år 2009
Årsmedeltappning: 1,43 m3/s.