Fiskekort

Fisket i Yxern är upplåtet till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Fiskekortsförsäljningen av årskort har av föreningen begränsats till 280 st per år. För närvarande finns en kö med personer som önskar köpa fiskekort. Gamla fiskekortsköpare har förtur att förnya sina årskort och väljer man att inte förnya årskortet går det vidare till nästa person enligt kösystem.

Köp av fiskekort, dvs årskort eller familjeårskort, ger rätt till fiske i hela sjön med handredskap, till exempel metspö, kastspö, dragrodd, pimpel samt 8 st. angeldon från is. Trolling är tillåtet. Det finns även dagskort för pimpelfiske att köpa. Fiske med övriga redskap (nät, ryssjor mm) är inte tillåtet. Fiskereglerna finns skrivna på fiskekorten

Priser
Personligt årskort 500 kr
Familjeårskort 600 kr
Dygnskort 150 kr
Pimpelkort, dagskort 50 kr (endast isfiske och med pimpelredskap)
Veckokort 450 kr

Informationsmaterial
Ny djupvattenkarta är framtagen 2006. Den finns som papperskarta och även inplastad. Pris 125kr resp 250kr. Finns att köpa där fiskekort säljes

Försäljningsställen
Fiskekort kan köpas på följande försäljningsställen:

ICA Nära Frödinge
Öppettider:
https://www.ica.se/butiker/nara/vimmerby/ica-nara-frodinge-1004416/
Telefon 0492-40003

iFiske
Obs! Under perioden 2024-04-01 – 2024-12-31 råder säljstopp för nya fiskekort via iFiske.
Försäljning av digitala fiskekort: https://www.ifiske.se/list/581
Yxerns startsida hos iFiske: https://www.ifiske.se/o/581
Läs gärna mer om iFiske på deras hemsida: https://www.ifiske.se/

Kontaktperson för årskort:
Bertil Andersson
Brantestad 142
598 95 Vimmerby
070-579 30 40
fiskekort@yxern.se

Fångstregler i sjön Yxern

Fångstregler – Rouls for catching – Regeln fur Fangst

Gädda – Pike – Hechte
Min längd – length – Länge 45 cm
Max längd – length – Länge 70 cm

Gös – Walleye – Zander
Min längd – length – Länge 45 cm
Max längd – length – Länge 70 cm

Varje fiskare med dygnskort, veckokort eller årskort får ta hem max 3 fiskar, gädda och gös sammantaget, per fiskedygn.
Max 3 fishes, pike and walleye together, may be brought home daily.
Max 3 Fishe, Hechte und Zander zusammen, kan der Fisher sigh täglich mitbringen nach Hause.