Fiskekort

Fisket i Yxern är upplåtet till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Fiskekortsförsäljningen har av föreningen begränsats till 250 st per år. För närvarande finns en kö på ytterligare ca 20 personer som önskar köpa fiskekort. Gamla fiskekortsköpare har dock förtur.

Köp av fiskekort, dvs årskort eller familjeårskort, ger rätt till fiske i hela sjön med handredskap, t ex metspö, kastspö, dragrodd, 8 st angeldon och pimpel. Trolling är tillåtet. Speciellt pimpelkort för fiske under vintersäsongen kan lösas, det finns även dagskort för pimpelfiske att köpa. Fiske med övriga redskap (nät, ryssjor mm) är inte tillåtet. Fiskereglerna finns skrivna på fiskekorten

Priser
Personligt årskort 500 kr
Familjeårskort 600 kr
Dygnskort 150 kr
Pimpelkort, dagskort 50 kr (isfiske)
Veckokort 450 kr

Informationsmaterial
Ny djupvattenkarta är framtagen 2006. Den finns som papperskarta och även inplastad. Pris 125kr resp 250kr. Finns att köpa där fiskekort säljes

Försäljningsställen
Fiskekort kan köpas på följande försäljningsställen:

ICA Nära Frödinge
Öppettider:
Måndag – Lördag 9:00 – 20:00
Söndag 11:00 – 20:00
Telefon 0492-40003

iFiske
Försäljning av digitala fiskekort: https://www.ifiske.se/list/581
Yxerns startsida hos iFiske: https://www.ifiske.se/o/581
Läs gärna mer om iFiske på deras hemsida: https://www.ifiske.se/

Kontaktperson för årskort:
Bertil Andersson
Brantestad 142
598 95 Vimmerby
070-579 30 40
fiskekort@yxern.se

Fångstregler i sjön Yxern

Fångstregler – Rouls for catching – Regeln fur Fangst

Gädda – Pike – Hechte
Max längd – length – Länge 90 cm

Gös – Walleye – Zander
Min längd – length – Länge 45 cm
Max längd – length – Länge 70 cm

Varje fiskare med dygnskort, veckokort eller årskort får ta hem max 3 fiskar, gädda och gös sammantaget, per fiskedygn.
Max 3 fishes, pike and walleye together, may be brought home daily.
Max 3 Fishe, Hechte und Zander zusammen, kan der Fisher sigh täglich mitbringen nach Hause.