Öppet hus om sjön Yxerns framtid

Datum: 1 september 2020
Tid: 16.00 till 19.00
Plats: Totebo sporthall

Sjön Yxern har på grund av kraftig reglering enligt en gammal vattendom drabbats hårt av hastiga flödesvaritationer och låga vattennivåer. Nu finns ett förslag till hur sjön Yxern kan återställas till ett mer naturlikt tillstånd. Se bifogad fil.

För ytterligare information se Västerviks kommuns hemsida:
https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Samhallsutveckling-och-planering/Hallbar-utveckling/Miljomal/god-status-i-vara-vattenmiljoer/miljoprojekt/Yxern/

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Öppet hus om sjön Yxerns framtid

Fångstregler i Sjön Yxern gällande fr.o.m. 2020

Fångstregler
Rouls for catching
Regeln fur Fangst

– Gädda    Pike   Hechte
Max  längd  Length  Länge   90 cm

– Gös   Walleye   Zander
Min längd  Length   Länge    45 cm
Max längd  length  Länge   70 cm

Varje fiskare med dygnskort, veckokort eller årskort får ta hem max 3 fiskar, gädda och gös sammantaget, per fiskedygn.
Max 3 fishes, pike and walleye together, may be brought home daily .
Max 3 Fishe, Hechte und Zander zusammen, kan der Fisher sich täglich mitbringen nach Hause.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Fångstregler i Sjön Yxern gällande fr.o.m. 2020

Nätprovfiske Yxern 2019

Rapporten från nätprovfiske i Yxern 2019 är nu klar. Sjön är på rätt väg och bedömmningen är att det vid nästa provfiske kan bli god status om påverkan minimeras. Det är tydligt att de högre vattennivåerna får effekt.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Nätprovfiske Yxern 2019

Provfiske

Provfiske har under sommaren -19 genomförts i Yxern av Carl-Johan Månsson på Hushållningssällskapet med hjälp av medlemmar i Yxerns Fvof. Resultatet kommer publiceras här när rapporten från Hushållningssällskapet är klar.

Fotograf: Carl-Johan Månsson

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Provfiske

Uppdatering av hemsida

Yxern.se uppdateras just nu så det kan dröja ett tag innan allt är klart.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar