Kontakt

Har du synpunkter, idéer, frågor eller något annat som du vill delge oss? Hör av dig till någon av oss:

Ordförande i föreningens styrelse:
Magnus Danlid, Kungsgatan 27, 598 35 Vimmerby
070-533 50 60
e-post: magnus.danlid@yxern.se

Kontaktperson för fiskekort:
Bertil Andersson, Brantestad 142, 598 95 Vimmerby
070-5793040
e-post: fiskekort@yxern.se

Kontaktperson för hemsidan: web@yxern.se